Veiklos prioritetas

„Klasė, pamoka be sienų!“

Vizija

Atvira pozityviai kaitai, nuolat besimokanti organizacija, kurioje vyrauja išlaisvintas kūrybiškumas.

Misija

Teikti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Kurti saugią jaukią mokyklos aplinką, plėtoti vietos bendruomenės ir mokyklos tradicijas, tautinės tapatybės išsaugojimą, etninį ugdymą.

Naujienos

Dėkojame už paramą

2% parama Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijai
Dėkojame visiems, skiriantiems paramą gimnazijai.
Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, gimnazijos darbuotojus ir visus neabejingus gimnazijos gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį skirti gimnazijai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į gimnazijos sąskaitą.
Rekvizitai 2% paramai:
Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 190697888
Paramos gavėjo pavadinimas: Pagėgių sav. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
Buveinės adresas: P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl. Pagėgių sav.
Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:
PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) arba iš mūsų svetainės formą FR0512 ir atsispausdinkite ją.
Formos viršuje spausdintinėmis raidėmis įrašykite savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, el. paštą ir telefoną.
Įrašykite pildymo datą, pažymėkite, kad forma yra pirminė, pažymėkite mokestinį laikotarpį ir nurodykite, kiek procentų (2 ar 1) skiriate mokyklai. Įrašykite mokyklos duomenis (žr. aukščiau). Banko duomenų pildyti nereikia.
Formos apačioje pasirašykite, įrašykite savo vardą ir pavardę.
Užpildytą prašymą nuneškite į Mokesčių inspekciją.
ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 prašymą internetu:
Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
Atidarykite ir užpildykite formą FR0512, v.1. visos pildymo instrukcijos išsamiai paaiškintos. Duomenis apie mokyklą žr. aukščiau.
Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 2 d.
TREČIAS BŪDAS
Kreiptis į mokinių klasių vadovus, kurie jums pateiks popierines formas. Užpildytas formas atiduoti klasių vadovams.

Pradinių klasių mokinių saugaus eismo varžybos „Šviesoforas“

Balandžio 18 d. 1-4 klasių komanda dalyvavo Pagėgių pradinėje mokykloje vykusiame  saugaus eismo varžybų „Šviesoforas“ II – ame etape. Mažieji eismo žinovai atliko teorines bei praktines  užduotis individualiai ir komandoje.  Už parodytas žinias buvo apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis.

Ugdymosi diena „Johaneso Bobrovskio kūryba“

J. Bobrovskį kasmet prisimename balandį, rašytojo gimimo mėnesį. Šiemet, siekiant puoselėti J. Bobrovskio atminimą ir populiarinti jo kūrybą, buvo organizuojamos įvairios netradicinės integruotos veiklos.
Pradinių klasių mokiniams pamokas vedė IIIg klasės gimnazistai. Pirmokų mokytojos Jūratės Lalaitės nuomone, vyresniesiems pavyko vaikus sudominti. Mokiniai, pasiskirstę į tris grupes po keturis, rinko ir dėjo „pabirusius“ J. Bobrovskio eilėraščio žodžius į posmą. Savo kūrybinius darbus iliustravo. Išėjo tikras improvizacinis suktinis, apdovanotas saldainiais.
Mokytoja Donata Šaulytė vedė pamoką Ig klasei „Johannes Bobrowski: reciting, transcription, knowledge quizz and translations“. Mokiniai klausėsi vyresnių moksleivių J. Bobrovskio poezijos video vertimų į anglų kalbą, bandė patys vertėjauti, susipažino su poezijos vertimo ypatumais, galimybe nukrypti nuo pažodinio vertimo vardan rimo bei emocijų perteikimo. Vėliau bandė „laimėti milijoną“ žaisdami „Who wants to be a millionnaire?“ Milijono nelaimėjo, tačiau žinios apie J. Bobrovskio kūrybą, veiklą, jo biografiją tikrai buvo vertos bent 500000$.
Rusų k. mokytoja Tatjana Saldukienė pakvietė 7 kl. į pamoką „J. Bobrovskio kūrybos ištakos“.
Mokiniai vertė į rusų kalbą trumpus rašytojo biografijos faktus, žiūrėjo spektaklio „Литовские клавиры“ („Lietuviški fortepijonai“) ištrauką. Vėliau dailyraščiu rašė trumpas žinutes apie J. Bobrovskio vardo mokyklą.
Mokytojos Vidos Povilaitienės vestoje anglų kalbos pamokoje „Oeuvre of Johannes Bobrowski in English“ aštuntokai skaitė ir klausėsi J.Bobrovskio kūrybos ir dirbdami grupėse sudėliojo J. Bobrovskio eilėraščio „Midstream“ žodžius eilės tvarka. Apsilankė internetinėje „Johaneso Bobrovskio studijoje“ ir klausėsi eilių anglų k.
5 kl. mokiniai su mokytoja Sonata Jončiene per istorijos pamoką lankėsi Pagėgių informacijos centre Vilkyškiuose. Ilona Meirė papasakojo apie Johaneso Bobrovskio praleistą vaikystę, jaunystę Vilkyškių miestelyje, garsiausią jo romaną „Lietuviški fortapijonai“. Mokiniai piešė ir karpė rašytojo kūrinių simbolius, kuriuos prikabino prie Vilkyškių dvaro parko takelio gyvatvorės.
Vokiečių k. mokytoja Edita Kvietkutė su 7 klase prisiminė svarbiausius rašytojo biografijos faktus, skaitė eiles vokiečių kalba ir vertė į lietuvių kalbą. Mokiniai pasirinko labiausiai patikusį eilėraštį ir jį iliustravo, stengėsi atskleisti pagrindinę eilėraščio mintį.
Lietuvių kalbos mokytoja Asta Dapšienė IIg kl. vedė pamoką tema „Johanesas Bobrovskis ir mes“. Mokiniai skaitėme poeto eilėraščius lietuvių ir vokiečių kalbomis. Domėjosi, kokie vaizdai būdingi poeto eilėraščiams. Bandė poetiškai kalbėti apie savo aplinką.
Šeštokai su lietuvių k. mokytoja Rima Navickiene ir bibliotekininke Laura Grodeckiene „atvažiavo siauruku“ iš Tilžės į Vilkyškius pas mokytoją Počką. Pamokoje „Kokį vaikų gyvenimą vaizduoja J. Bobrovskis?“ mokiniai sudarė kelionės maršrutą, lygino skirtingų laikotarpių vaikų elgesį mokykloje, jų laisvalaikį.

KONTAKTAI

Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija
P. Lukošaičio g. 18, Vilkyškių mstl.,
Pagėgių sav.
Tel. (441) 55392
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com

PAMOKŲ LAIKAS

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 10:55 – 11:40
5. 12:00 – 12:45
6. 12:55 – 13:40
7. 13:50 – 14:35

Mokiniai namo vežami 13 ir 15 val.

© Visos teisės saugomos. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija.