Metodinė-dalykinė konferencija

2015-06-19 Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos ir Lumpėnų Enzio Jagomasto pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojai dalyvavo metodinėje-dalykinėje konferencijoje „Išmokau ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją – sėkmės metodai mano pamokose“.

Tam, kad padidintų mokinių susidomėjimą mokykla, skatintų pamatyti visumą, ugdytų mokinių holistinį požiūrį į mokymąsi, parodytų įvairių disciplinų ryšius, ugdytų gebėjimą analizuoti, identifikuoti ir spręsti problemas, ugdytų mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, mokslo metų eigoje mokytojai dirbo poromis ar grupėmis – integravo mokomuosius dalykus.

Tam, kad vaikai išgirstų, suprastų, susidomėtų, įsitrauktų – mokytojams teko gerokai paplušėti. Savo darbo rezultatais mokytojai pasidalino konferencijoje: dalyvavo 40 pedagogų, skaityta 15 pranešimų. Su pranešimų medžiaga kviečiame susipažinti Mokyklos metodinės tarybos svetainėje www.debesuklase.weebly.com