Akcija „Apkabinkime Žemę“

Mūsų mokykla prisijungė prie socialinio projekto taikai ir vienybei Žemėje ,,Apkabinkime Žemę“. Akcijos „Apkabinkime Žemę“ esmė – paprastu veiksmu išreikšti pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį ir meilę Žemei. Paprastai mes sustojame ratu, paduodame vienas kitam ranką ir tuo paprastu veiksmu apkabiname Žemę, palinkėdami jai visa ko geriausio, o kartu palinkėdami vienas kitam gerovės, meilės, doros, supratingumo ir t.t. Įsiūbuojame Žemėje taiką, meilę, dorą…
Rugsėjo 22 d. šioje akcijoje dalyvavo apie 135 mūsų gimnazijos bendruomenės narius.