Kabinetų apžiūros rezultatai

Mokytojų metodinė taryba spalio 10-14 dienomis vykdė kabinetų apžiūrą. Atkreipėme dėmesį  į materialinę ir techninę bazę, į tai, kaip mokytojai kaupia metodinę, demonstracinę bei padalomąją medžiagą, IT medžiagą ir programas, ar turi būtiną dokumentaciją (planus, programas, vertinimo sistemą ir pan.). Taip pat vertinome aplinką- tiek estetinę, tiek ugdomąją. Susumavus rezultatus mokytojams įteiktos padėkos bei diplomai.

I laipsnio diplomai ir 50 Eu: Irena Taliatienė, Marytė Gečienė

II laipsnio diplomai ir 75 Eu vertės kuponai (metodinėms priemonėms įsigyti): Rita Valiukienė, Donata Šaulytė

III laipsnio diplomai ir 75 Eu vertės kuponai (metodinėms priemonėms įsigyti): Sonata Jončienė, Ligita Kazlauskienė.

Padėkos už palankios ugdymui(si) aplinkos kūrimą: Vladzė Petrauskienė, Danguolė Masionytė, Egidija Jurkšaitienė, Jūratė Lalaitė, Rasa Šlajienė, Rima Navickienė, Vida Povilaitienė, Alma Mišeikienė, Lina Masedunskienė.