Viktorina “Iš tautos skrynios”, skirta etnografinių regionų metams paminėti

2015-ieji metai Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu yra paskelbti Etnografinių regionų metais. Gimnazijoje lapkričio 19 d. pradinio ugdymo mokytoja Rita Valiukienė, istorijos mokytoja Sonata Jončienė, technologijų mokytoja Edita Jurkšaitienė, dailės mokytojas Eligijus Kriaučiūnas suorganizavo renginį šiems metams paminėti – viktoriną “Iš tautos skrynios”. Šiai popietei 7 – 8 kl., Ig –IIIg kl. mokinių komandos ruošėsi iš anksto, domėjosi Lietuvos etnografinių regionų istorija, kultūra, papročiais, tradicijomis, kulinariniu paveldu, folkloru.
Renginys prasidėjo viktorina “Iš tautos skrynios”, kurioje komandos parodė savo žinių lobyną – ką žino apie Mažosios Lietuvos etnografinį regioną. Atlikdamos namų darbų užduotis komandos ruošėsi apie atskirą etnografinį region: 7 kl. – apie Suvalkiją, 8 kl. – apie Dzūkaiją, Ig kl. – apie Mažąją Lietuvą, IIg kl. – apie Žemaitiją, IIIg kl. – apie Aukštaitiją. Dalyviai išradingai ir nuotaikingai pristatė kūrybinius darbus apie etnografinį regioną, komisiją vaišino kvapniais ir skaniais kulinarinio paveldo patiekalais, susirinkusius pamokė etnografinių regionų žaidimų ir dainų. Visas komandų atlikamas užduotis atidžiai stebėjo ir vertino komisija: svečias iš Pagėgių savivaldybės Kultūros centro – etninės veiklos specialistė Aksavera Mikšienė, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Aida Šimkaitienė ir gimnazijos bibliotekininkė Laura Grodeckienė. Komisijai buvo nelengva nuspręsti, kuriai komandai kokią nominaciją paskirti. Ji pasitarusi vieningai nusprendė dalyviams skirti šias nominacijas: septintokai – “Šauniausia komanda”, aštuntokai “Autentiškiausias patiekalas”, Ig klasė – “Geriausia žinovų komanda”, IIg klasė – “Įdomiausias ir geriausias kūrybinis namų darbas”, IIIg klasė – “Geriausia folkloro programa”. Gimnazijos direktorė Rima Auštrienė komandoms įteikė padėkas už dalyvavimą viktorinoje “Iš tautos skrynios”, organizatoriai apdovanojo prizais – garsiosiomis “barankomis” iš Žemaitijos.