,,Mes prieš AIDS“

Šių metų lapkričio 26 dieną Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje vyko konkursas ,,Mes prieš AIDS“. Konkursą pradėjo, ir sveikinimo žodį tarė organizatorė Marytė Gečienė. Konkurse žiniomis dalinosi, ir vieni kitus pranoko I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Klasėms atstovavo penki komandos nariai, kurie turėjo paruošę namų darbus, tai prisistatymas ir fotografija atspindinti konkurso temą. Geriausiais pripažintas lg ir IVg klasės prisistatymas, iškovoti pirmi du taškai, kitos komandos gavo po vieną tašką. Buvo įdomu stebėti, negalėjome nesidžiaugti gimnazistų išmanumu, mokėjimu pateikti aktualią temą per žaidimą, šokį. Toliau sekė 15 klausimų, kurie buvo rodomi ekrane. Komandos atsakė raštu, komisija skaičiavo, po to teisingas atsakymas buvo parodomas ekrane. Visi galėjo pasitikrinti savo žinias. Ant sienos kabojo rezultatų lentelė kurioje asistentai, už teisingą atsakymą priklijuodavo žalią lapelį, už neteisingą atsakymą, komanda gaudavo po raudoną lapelį. Paskutinė užduotis buvo, iš anksto padarytos, ir atsiustos rengėjams, nuotraukos aktualia ,,Mes prieš AIDS“ tema. Nuotraukas vertino gimnazijos fotografų būrelio vadovė, mokytoja Irena Taletienė. Darbai buvo profesionaliai apibudinti, pasakyta kas gerai, kas taisytina, įvertino kas taikliausiai įvykdė užduotį. Nors visi darbai labai skirtingi, įdomūs, šioje užduotyje geriausiai įvertinta III g. klasė. Konkursas baigėsi rezultatų suvedimu. Pirmą vietą, surinkusi 15 balų, laimėjo Ig. klasės komanda. Antrą vietą surinkę po 14 balų laimėjo IIIg. Ir IVg. klasės. Treti liko IIg. klasės mokiniai. Padėkos žodį konkurso dalyviams tarė gimnazijos direktorė Rima Auštrienė. Manome, kad tokie renginiai turėtų būti atviri visai gimnazijos bendruomenei, būtų puiki edukacinė priemonė skleisti žinias kovai prieš AIDS. Nusiminusių nebuvo, visi komandų dalyviai buvo apdovanoti Šilutės Visuomenės sveikatos biuro Direktorės Virginijos Vaivadaitės įsteigtais diplomais ir asmeninėmis dovanėlėmis. Padėka ir asmenine dovanėle apdovanota ir konkurso organizatorė Marytė Gečienė. Gimnazijos administracija ir renginio organizatoriai dėkoja Šilutės visuomenės sveikatos biuro specialistėms ir direktorei Virginijai Vaivadaitei už mūsų darbo įvertinimą.