Diskusija „45 min.“

Norėdami atkreipti visuomenės, mokinių ir mokytojų dėmesį į tai, kokios pamokos vyksta mokyklose ir apie kokias svajojama, Lietuvos mokinių parlamento (LMP) nariai 2015-11-26 Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinėje mokykloje suorganizavo mokinių ir mokytojų diskusiją „45 min.“. Mūsų gimnazijos komandą sudarė:  Agnė S. (IVg.kl.), Alvita B. (IIg.kl.), Ema G. (Ig.kl.), mokytoja Sonata ir bibliotekininkė Laura. Diskusijoje buvo aptartos tokios problemos: pamokos nėra įtraukiančios, per daug informacijos išdėstoma kaip teorija, mokytojo ir mokinio vaidmuo pamokoje, vadovėlis tai – Biblija ir kitos. Drauge ieškojome problemų sprendimo būdų, dalinomės savo nuomonėmis ir patirtimi.