Diskutuoja Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos savivaldos…

Mums reikia turėti savo „mes“. MES norime turėti bendrų prisiminimų ir įspūdžių. MES norime geriau pažinti vieni kitus ir užsiimti veiklomis, kurios mus sieja. Mums būtų smagu vienas kitam padėti… Tik  kaip? Kaip su mokytojais kalbėtis ne vien apie mokslą, su tėvais –  ne tik apie jų vaikų išdaigas… O su mokiniais – kaip su lygiais… nežiūrint iš viršaus.
Taip kalbėjome gimnazijos savivaldų diskusijoje „Kaip burti gimnazijos bendruomenę kryptingai veiklai?“, kuri vyko sausio 26 dieną.
Suplanavome daug įdomių darbų. Bendri žygiai, pačių sugalvotos akcijos, erdvė saviraiškai. Dirbsime kartu. Prisijungsite?