Netradicinė kelionė po Mažąją Lietuvą

Ig klasės mokinius istorijos mokytoja S. Jončienė ir lietuvių kalbos mokytoja R. Navickienė pakvietė į netradicinę integruotą pamoką „Mažosios Lietuvos istorinė ir kultūrinė raida XVI — XXa.“ RRP Lankytojų centre. Kultūrologė Giedrė Skipitienė įtaigiai pristatė svarbiausius krašto istorinius įvykius, ryškiausius kultūros veikėjus ir jų indėlį siekiant išsaugoti lietuvių kalbą. Mokiniai rinko informaciją apie Mažosios lietuvos papročius, tradicijas, šeimose puoselėtas vertybes. Įgytas žinias, kurias susistemino pildydami lentelę, pamokos pabaigoje vieni pristatė kaip istorikai, kiti įsijautė į fotografo, etnografo, žurnalisto ar virtuvės šefo vaidmenį.