Respublikinėje užsienio kalbų konferencijoje

2016-02-25 7 kl. mokiniai, Paulius Trijonis ir Vygandas Kelertas, bei Ig kl. mokiniai, Emilija Trijonytė ir Gytis Endriukaitis, dalyvavo ir skaitė pranešimus respublikinėje užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių) metodinėje – praktinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje „SĖKMINGAS UŽSIENIO KALBŲ MOKYMAS(IS) ĮGYVENDINANT PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS“ Šiauliuose.