VEIKSMO SAVAITĖ „BE PATYČIŲ“

Mūsų gimnazija jau ne pirmus metus dalyvavo veiksmo savaitėje „BE PATYČIŲ“. Mokyklos soc. pedagogė vedė  prevencinius užsiėmimus priešmokyklinės ugdymo grupės, 1 – 4 kl., 5-8 kl., I – IV g. kl. mokiniams, kurių metu vyko aktyvios diskusijos, buvo analizuojamos situacijos, vyko jų aptarimas. Visi drauge ieškojome sprendimo ir pagalbos teikimo būdų.
Savaitės pabaigoje parengtas stendas tema „BE PATYČIŲ“, kuriame atsispindėjo mokinių požiūris, išreikštas piešiniais.