Gimnazijoje atidaryta aplinka matematikai populiarinti

Nors matematika ir vadinama visų mokslų karaliene, nors mokant matematiką karjeros perspektyvos ir geras uždarbis garantuoti, ją studijuoti renkasi mažiau kaip vienas procentas stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Kodėl vaikai nemėgsta matematikos ir kaip jiems padėti ją pamėgti? Gal susieti su matematika dalykus, kuriuos jie mėgsta? Mokiniai yra labai aktyvūs, taigi, reikia sukurti tokias sąlygas, kad būtų  galima žaisti, konstruoti, patiems atrasti matematines tiesas.
Prireikė keleto mėnesių tokiai aplinkai sukurti. Idėjų paieškos, eskizų kūrimas, pritaikymo galimybių aptarimas…
Ir štai – iškilminga “Matematikos populiarinimo laboratorijos” atidarymo diena. Visų klasių seniūnai perkirpo juostą. Kiekvienas atidarymo šventės dalyvis padėjo savo tašką bendrame paveiksle. Šioje aplinkoje galima vesti aktyvesnes pamokas, laisvu metu – žaisti šachmatais ir šaškėmis, lavinti pastabumą ir kūrybingumą.