Netradicinės istorijos, technologijos pamokos Kaune

Gegužės 5 d. Ig ir IIg klasių moksleiviai su istorijos mokytoja S. Jončiene ir technologijų mokytoja Edita Jurkšaitiene vyko į 3 netradicines pamokas. 2 pamokos buvo Kauno IX forte – „Holokaustas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metu“ ir „IX fortas – Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo skyrius“. Istorijos mokytoja trumpai priminė pasinaudodama muziejaus ekspozicijomis apie Lietuvos sovietų ir nacių okupacijas Antrojo pasaulinio karo metu. Moksleiviai dirbo grupėse, skaitė kalinių prisiminimus, atsakinėjo į klausimus ieškodami informacijos ekspozijose, vieni kitiems pristatinėjo ir dalinosi surinkta informacija.
Trečioji pamoka „Aprangos kodas laikinojoje sostinėje“ vyko Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune. Šioje pamokoje moksleiviai pagilino ir praplėtė istorines žinias apie tarpukario madas, etiketo taisykles. Viena grupė gavo užduotį – porą aprengti į iškilmingą vakarą, o kita grupė – į arbatėlės vakarą. Kad užduotis atliktų teisingai, mokiniai turėjo labai įdėmiai klausytis gidės pasakojimo ir greitai atsakinėti į klausimus, o už teisingus atsakymus gavo tarpukario laikotarpio pinigus litus, už kuriuos turėjo nupirkti poroms rūbus vakarėliams.
Refleksijos metu mokiniai dalinosi, ką naujo sužinojo, kokius patyrė įspūdžius, ką dar norėtų sužinoti. Į autobusą visi grįžo labai pavargę, tačiau anot mokinių, buvo įdomu ir jau diskutavo, kur ir kada dabar vėl vyksime.