Netradicinė dailės pamoka-pleneras „J. Bobrovskio tetos namas“

Rugsėjo 21 d. ketvirtokai pradėjo gimnazijos netradicinių pamokų, skirtų J. Bobrovskio 100-sioms gimimo metinėms paminėti, ciklą.

Skubėdami senuoju Vilkyškių „siauruko“ keliu, pasiekėme J. Bobrovskio tetos namą  (J. Bobrovskio g. 42), kur vasaroti mėgo ir pats rašytojas. Jį visada žavėjo vaizdingos Vilkyškių apylinkės ir svetingi šio krašto žmonės.

Čia ir vyko netradicinė dailės pamoka-pleneras „J. Bobrovskio tetos namas“. Aptarę namo architektūrą ir pieštukų „minkštumą“, pradėjome darbą. Po gero pusvalandžio jau buvome įpusėję. Kas liko-teks pabaigti namuose. Surengsime klasėje darbų parodą.

Kai geras oras ir sumanymas puikus, smagu piešti lauke ir keliauti savo krašto Istorijos pažinimo keliu.

4 kl. mokytoja Jūratė L.

P. S. Nuoširdžiai dėkojame dabartiniams namo šeimininkams, įsileidusiems mažuosius „dailininkus“ į savo kiemą.