Europos kalbų diena

2016 rugsėjo 26 d. Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos moksleiviai surengė oratorių konkursą, skirtą Europos kalbų dienai paminėti. Moksleiviai sau kėlė gana aukštus tikslus:  papasakoti gimnazijos bendruomenei apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą bei skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę. Akys raibo nuo šokių, ausis pamalonino lietuvių bei užsienio kalbomis skaitomi pranešimai bei eilės, linguoti bei niūniuoti privertė nuostabios dainos.