Gimnazijos tarybos posėdis

Spalio 13 d. vyko gimnazijos tarybos posėdis. Posėdžio metu pristatyti išrinkti nauji  gimnazijos tarybos nariai. Aptarta 2015/2016 m.m. gimnazijos tarybos veiklos plano uždavinių įgyvendinimo sėkmingumo analizė. Sudarytas gimnazijos tarybos planas 2016/2017 m.m.