Mokymai asmenims, veikiantiems mokinių savivaldos srityje

Š.m. spalio 25-26 dieną mokinių savivaldos kuratorė Rasa Šlajienė ir mokinių savivaldos narė Ema Grodeckaitė vyko į dviejų dienų mokymus „Mokymai asmenims, veikiantiems mokinių savivaldos srityje“ Vilniuje, kuriuos organizavo Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Mokymų metu buvo atskleidžiama, kokios yra mokinių savivaldos funkcijos, mokoma ir konsultuojama, kaip veikti MS, ir ugdoma, kaip bendradarbiauti. Visa tai buvo perteikiama analizuojant dalyvių lūkesčius, žaidžiant įvarius žaidimus, skatinančius bendradarbiavimą, tobulinant kompetencijas, dirbant grupėse, besidalijant patirtimi, pritaikant atviros erdvės technologijos metodą. Mokyklos atstovės grįžo patobulėjusios, kupinos naujų idėjų, pasisėmusios motyvacijos ir nusiteikusios gerinti mokyklos mokinių savivaldos veiklą.