Išsipildymo akcija „Pyragų diena“

Lapkričio 11 d. vyko gerumo akcija, „Pyragų diena“. Apie 11 val, mokyklos koridoriais pradėjo sklisti pyragų kvapai. Gausiai dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Labai smagu, kad prie šios akcijos prisidėjo ir tėveliai. Suskaičiavę surinktus pinigėlius, pasirodo, kad surinkome net 161,42 eurą. Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems gražioje akcijoje.