Augalų įvairovė ir reikšmė Johaneso Bobrovskio romane „Lietuviški fortepijonai“

Johaneso Bobrovskio „…žodžio magija perkelia tave į tą seniai praėjusį laiką, į šimtmečiais užžėlusį peizažą – ir tau užgniaužia kvapą kažkur pasąmonėje blykstelėjęs nujautimas, kad tu ten iš tikrųjų jau esi buvęs…  (Justinas Marcinkevičius)

Sausio 18 dieną 7-8 klasių mokiniai, lydimi biologijos, geografijos ir lietuvių kalbos mokytojų, nusikėlė į Johaneso Bobrovskio kūrinyje „Lietuviški fortepijonai“ minimą augalų pasaulį. Taip norėta pagerbti brangų rašytoją 100-ųjų gimimo metinių proga. Netradicinėje integruotoje pamokoje 7 kl. mokinė Kamilė Majoravičiūtė (mokytoja Asta Dapšienė) pristatė visos klasės atliktą tyrimą apie romane minimų augalų įvairovę. Mokiniai, paprašyti mokytojos Marytės Gečienės, pagal aprašymą atpažino pateiktus augalus ir ant „Pažinimo medžio“ prisegė jų pavadinimus. Stebimi mokytojos Vidutės Stankuvienės, mokiniai sukūrė augalų simbolius ir pažymėjo jų paplitimą Lietuvos žemėlapyje.

Mokiniai džiaugėsi įdomia, nekasdieniška pamoka. Jos metu mintimis pakeliavo po tėviškės gamtą, kuri brangi buvo ir rašytojui Johanesui Bobrovskiui.

Pamoką vedusios mokytojos