Europos kalbų diena

Renginys, skirtas Europos kalbų dienai „Kiekviena kalba yra žmoniškumo giesmė“.
„Mokėti daug kalbų – tolygu turėti vienai spynai daug raktų“. Šia Voltero mintimi Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje buvo pradėtas Europos kalbų dienai skirtas renginys „Kiekviena kalba yra žmoniškumo giesmė“. Mokiniai tradiciškai buvo pasiruošę sakyti kalbas įvairiomis temomis. Skambėjo lietuvių, anglų, rusų, vokiečių kalbos. Mokyklos direktorė Rima Auštrienė ir direktorės pavaduotoja Aida Šimkaitienė pasidžiaugė dalyvaujančių mokinių gausa, padėkojo kalbų mokytojoms už renginį. Visi mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais, saldžiomis dovanėlėmis.