Pokalbiai apie emigraciją 3

Mūsų gimnazijos komanda, sudaryta iš 14-os IIg-IIIg klasių mokinių, bibliotekininkės L. Grodeckienės, lietuvių kalbos mokytojų A. Dapšienės ir R. Navickienės dalyvauja Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vykdomame projekte „Pokalbiai apie emigraciją 3“. Šiemet į trečius metus vykdomą projektą įsitraukė 7-ios Tauragės apskrities gimnazijos. Edukacinių mokymų tikslas — pagilinti mokinių žinias apie emigraciją, prisidėti prie jaunimo pilietiškumo ugdymo ir tautinės savivokos puoselėjimo. Jau dalyvavome dviejuose renginiuose Tauragės „Versmės“ gimnazijoje: rugsėjo 27 d. projekto vadovės iš LNB Giedrė Milerytė-Japertienė ir Jolanta Budriūnienė mokytojus supažindino su būsimais edukaciniais renginiais, pristatė projekto partnerius, o spalio 15 d. pirmosios VDU istorikų dr. Arūno Antanaičio ir dr. Giedriaus Janausko paskaitos apie emigraciją klausėsi mokiniai. Mūsų gimnazistai džiaugiasi galimybe pagilinti žinias, išgirsti įdomias mokslininkų įžvalgas aktualia tema.