Jaunųjų šaulių sąskrydis „Naktis pilyje III“

Lapkričio 17-18 d. gimnazijos Jaunieji šauliai (vadovė mokytoja metodininkė Ligita Kazlauskienė) vyko į Raudonę (Jurbarko raj.), kur dalyvavo sąskrydyje Jaunųjų šaulių sąskrydyje „Naktis pilyje III“. Ten turėjo galimybę artimiau susipažinti su Šaulių veikla, stebėjo ugniagesių gelbėtojų parodomąją programą, dalyvavo įvairiose rungtyse.

<img