Prisiekė Jaunieji šauliai

Lapkričio 23-iąją minint Lietuvos kariuomenės dieną Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje vyko Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija, kurioje dalyvavo ir prisiekė 13 jaunųjų šaulių. Jauniesiems šauliams Vilkyškiuose vadovauja mokytoja metodininkė Ligita Kazlauskienė.
„Jūsų akivaizdoje iškilmingai pasižadu būti ištikimas Lietuvos valstybei ir stropiai rengtis ginti Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę“, – tvirtai skambėjo jaunųjų šaulių pasižadėjimas. Duodami jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą, šauliai taip pat prisiekė laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai vykdyti jaunojo šaulio pareigas.
Pasižadėjimo ceremonijai vadovavo dimisijos viršila Gintautas Dulaitis. Jaunuosius šaulius pasveikino ir jaunojo šaulio pažymėjimus bei atminimo dovanėles įteikė LDK Kęstučio šaulių 7-oios rinktinės vadas, atsargos majoras Kęstutis Bauža, palinkėjęs jauniesiems šauliams ištikimai tarnauti tėvynei Lietuvai.. Iškilmingoje ceremonijoje taip pat dalyvavo svečiai vyresnysis seržantas Zigmas Dangėlas ir atsargos leitenantas Marius Jazukevičius, gimnazijos bendruomenė.

<img