Tarpmokyklinis konkursas „Šimtmečio protų kovos“

Š. m. sausio 18 d. gimnazijoje vyko „ŠIMTMEČIO PROTŲ KOVOS“. Istorijos mokytoja Sonata Jončienė, pasitarusi su Ig – IVg klasių mokiniais ir administracija, atsiliepė į Parodos STUDIJOS 2018 komandos ir konkurso idėjos autorių Vilniaus Pilaitės gimnazijos Istorijos lyderių klubo kvietimą dalyvauti tarpmokykliniame konkurse ir pabandyti laimėti kvietimus į parodą STUDIJOS 2018.
Konkurso tikslas – skatinti moksleivius geriau pažinti savo valstybės istoriją, ypač laikmetį nuo Nepriklausomybės paskelbimo 1918- aisiais iki šių dienų moderniosios Lietuvos. Taip pat siekiama mokinius sudominti istorijos mokslu, kad kiekvienas turėtų tvirtą savo tautos istorijos supratimą ir pakankamai žinių.
Gimnazijoje buvo sudarytos keturios mišrios penkių Ig –IVg kl. mokinių komandos, kurios sukūrė savo pavadinimus ir įtemptai tarpusavyje rungėsi atsakinėdamos į pateiktas organizatorių užduotis. Komandų atsakymus vertino ir rezultatus atsakingai skaičiavo komisija – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Šimkaitienė, matematikos mokytoja Dovilė Jakubavičienė, bibliotekininkė Laura Grodeckienė, spec. pedagogė Lina Masedunskienė. Daugiausiai taškų surinko komanda „Gediminaičių stulpai“ – IIIg kl. mokiniai Emilija Trijonytė, Eglė Bladytė, Adas Povilaitis, IIg kl. mokinys Žymantas Šlajus, Ig kl. mokinys Paulius Trijonis. Komisija laimėtojus apdovanojo saldžiais prizais, o kitų komandų mokiniai nenusiminė, nes jų pakili nuotaika ir šypsenos rodė, kad buvo smagu, linksma, įdomu pagalvoti, pamąstyti ir pabūti kartu.