Gimnazijos savivaldų disputas „Ar gebame atpažinti psichologinį smurtą?“

2018 metų vasario 27 dieną gimnazijos direktorė Rima Auštrienė ir socialinė pedagogė Rasa Šlajienė sukvietė savivaldas į disputą. Bendruomenė mokėsi kaip atpažinti psichologinį smurtą, nustatė 5 dominuojančius patyčių požymius gimnazijoje. Numatė priemones psichologiniam smurtui mažinti.