Jaunųjų šaulių sąskrydis „Šimtmečio susitikimas“

Kovo 2-3 d. gimnazijos Jaunieji šauliai (vadovė mokytoja metodininkė Ligita Kazlauskienė) vyko į Tauragę, kur dalyvavo Tauragės apskrities Jaunųjų šaulių sąskrydyje „Šimtmečio susitikimas“. Ten turėjo galimybę artimiau susipažinti su Šaulių veikla, dalyvavo įvairiose rungtyse, parodė šaunų meninį prisistatymą.