Direktorės valanda II g klasėje „Vaiko asmeninei ūgčiai svarbu savęs pažinimas“

II g klasės mokiniai mokėsi atpažinti lyderius. „Lyderis sukuria patikimumo ir pasitikėjimo atmosferą, įkvepia kitus, demonstruoja puikią savidiscipliną ir gebėjimą lanksčiai prisitaikyti prie kintančių aplinkybių“ (Rima Auštrienė)