Direktorės valanda 7 klasėje

Pažinti save ir bendraklasius galima įvairiose situacijose.