Ugdymosi diena „Johaneso Bobrovskio kūryba“

J. Bobrovskį kasmet prisimename balandį, rašytojo gimimo mėnesį. Šiemet, siekiant puoselėti J. Bobrovskio atminimą ir populiarinti jo kūrybą, buvo organizuojamos įvairios netradicinės integruotos veiklos.
Pradinių klasių mokiniams pamokas vedė IIIg klasės gimnazistai. Pirmokų mokytojos Jūratės Lalaitės nuomone, vyresniesiems pavyko vaikus sudominti. Mokiniai, pasiskirstę į tris grupes po keturis, rinko ir dėjo „pabirusius“ J. Bobrovskio eilėraščio žodžius į posmą. Savo kūrybinius darbus iliustravo. Išėjo tikras improvizacinis suktinis, apdovanotas saldainiais.
Mokytoja Donata Šaulytė vedė pamoką Ig klasei „Johannes Bobrowski: reciting, transcription, knowledge quizz and translations“. Mokiniai klausėsi vyresnių moksleivių J. Bobrovskio poezijos video vertimų į anglų kalbą, bandė patys vertėjauti, susipažino su poezijos vertimo ypatumais, galimybe nukrypti nuo pažodinio vertimo vardan rimo bei emocijų perteikimo. Vėliau bandė „laimėti milijoną“ žaisdami „Who wants to be a millionnaire?“ Milijono nelaimėjo, tačiau žinios apie J. Bobrovskio kūrybą, veiklą, jo biografiją tikrai buvo vertos bent 500000$.
Rusų k. mokytoja Tatjana Saldukienė pakvietė 7 kl. į pamoką „J. Bobrovskio kūrybos ištakos“.
Mokiniai vertė į rusų kalbą trumpus rašytojo biografijos faktus, žiūrėjo spektaklio „Литовские клавиры“ („Lietuviški fortepijonai“) ištrauką. Vėliau dailyraščiu rašė trumpas žinutes apie J. Bobrovskio vardo mokyklą.
Mokytojos Vidos Povilaitienės vestoje anglų kalbos pamokoje „Oeuvre of Johannes Bobrowski in English“ aštuntokai skaitė ir klausėsi J.Bobrovskio kūrybos ir dirbdami grupėse sudėliojo J. Bobrovskio eilėraščio „Midstream“ žodžius eilės tvarka. Apsilankė internetinėje „Johaneso Bobrovskio studijoje“ ir klausėsi eilių anglų k.
5 kl. mokiniai su mokytoja Sonata Jončiene per istorijos pamoką lankėsi Pagėgių informacijos centre Vilkyškiuose. Ilona Meirė papasakojo apie Johaneso Bobrovskio praleistą vaikystę, jaunystę Vilkyškių miestelyje, garsiausią jo romaną „Lietuviški fortapijonai“. Mokiniai piešė ir karpė rašytojo kūrinių simbolius, kuriuos prikabino prie Vilkyškių dvaro parko takelio gyvatvorės.
Vokiečių k. mokytoja Edita Kvietkutė su 7 klase prisiminė svarbiausius rašytojo biografijos faktus, skaitė eiles vokiečių kalba ir vertė į lietuvių kalbą. Mokiniai pasirinko labiausiai patikusį eilėraštį ir jį iliustravo, stengėsi atskleisti pagrindinę eilėraščio mintį.
Lietuvių kalbos mokytoja Asta Dapšienė IIg kl. vedė pamoką tema „Johanesas Bobrovskis ir mes“. Mokiniai skaitėme poeto eilėraščius lietuvių ir vokiečių kalbomis. Domėjosi, kokie vaizdai būdingi poeto eilėraščiams. Bandė poetiškai kalbėti apie savo aplinką.
Šeštokai su lietuvių k. mokytoja Rima Navickiene ir bibliotekininke Laura Grodeckiene „atvažiavo siauruku“ iš Tilžės į Vilkyškius pas mokytoją Počką. Pamokoje „Kokį vaikų gyvenimą vaizduoja J. Bobrovskis?“ mokiniai sudarė kelionės maršrutą, lygino skirtingų laikotarpių vaikų elgesį mokykloje, jų laisvalaikį.