Ugdymo(si) sodelių atidarymas

2017/2018 m.m. mokykla vykdė projektą „Žaliųjų ugdymosi aplinkų kūrimas“. Projekto rezultatas – mokyklos kieme sukurta 11 ugdymosi sodelių: Raganos sodelyje mokomasi apie vaistinius augalus, alpių kalnų sodelyje mokiniai susipažįsta su augalų prisitaikymais taupyti vandenį, geografijos aikštelėje mokosi nustatyti pasaulio šalis, muzikos sodelyje gali kurti muziką, eidami pojūčių takeliu gali masažuoti pėdas, augalų istorijos sodelyje galima pažinti visų grupių augalus, net seniausius, gyvenusius dinozaurų laikais, meteorologinėje stotelėje mokosi nustatyti oro drėgmę pagal gamtinius indikatorius, Johaneso Bobrovskio pievelėje susipažįsta su pievų augalais, iš raidžių akmens plytelėse gali dėlioti anglų kalbos žodžius, vabzdžių viešbutyje stebėti ten apsigyvenusius nariuotakojus, istorijos sodelyje mokytis apie Lietuvos istorijos svarbiausius momentus. Ir visa tai gali daryti kitoje erdvėje, ne klasėse.