Pilietinė iniciatyva „Raktai iš paliktų namų“

Š. m. birželio 12 -14 d. gimnazijos 5 – 8 kl., I – IIIg kl. moksleiviams ir bendruomenei buvo organizuojama pilietinė iniciatyva “Raktai iš paliktų namų”, skirta paminėti birželio 14-ajai Gedulo ir vilties dienai. Moksleiviai įvairiuose veikluose ir pamokose buvo skatinami domėtis apie trėmimus iš artimiausios savo aplinkos: tėvelių, senelių, prosenelių bei tų įvykių liudininkų – buvusių tremtinių, ar politinių kalinių. Prisiminti mūsų šalies istoriją apie vykusias trėmimų operacijas, skaityti tremtinių atsiminimus ir susimąstyti apie emocijas, kurias išgyveno prievarta paliekant gimtuosius namus. Šiais metais pilietinės iniciatyvos simbolis – namų raktas, atspindintis XX a. 4 – 5 deš. istorinį laikotarpį.