Džiugių, prasmingų ir kupinų atradimų mokslo metų!!!

…reikia turėti šviesos su savimi,

iš savęs, kad šviestum tamsybėse

visiems ant kelio stovintiems,

kad jie išvydę patys rastų

šviesos savyje ir eitų savo keliu…

M. K. Čiurlionis