Švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės padėka už inovatyvių edukacinių erdvių kūrimą ir jų naudojimą ugdymo(si) procesui