Etnokultūra Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijoje

Spalio 24 dieną gimnazijoje viešėjo Klaipėdos rajono švietimo skyriaus darbuotojai ir pedagogai. Apsilankymo tikslas – geros patirties sklaida: gimnazijos ugdymosi erdvių stebėjimas ir etnokultūros integravimo galimybės ugdymo(si) procese.
Lydimi gimnazijos direktorės R. Auštrienės, pavaduotojos ugdymui A. Šimkaitienės ir mokytojos E. Jurkšaitienės, svečiai susipažino su Johaneso Bobrovskio asmenybe , gimnazijos ugdymosi erdvių įvairove bei jų panaudojimo galimybėmis. Vėliau vyr.mokytoja E. Jurkšaitienė skaitė išsamų pranešimą „Etnokultūra Johaneso Bobrovskio gimnazijoje“. Paskui svečiai skubėjo į gimnazijos muziejų, kur jų laukė mokytojos metodininkės R. Valiukienė ir J. Kriaučiūnienė. Klaipėdiečius pasveikino tarmiškai sekama pasaka, pašokdino ir tarmiškų žodžių pamokė. Galiausiai visus sušildė žolelių „tija“ ir pasotino mokinių keptais „piernikais“. Gimnazijos direktorė ir pavaduotoja atsakė į kilusius svečių klausimus, dalinosi sukaupta darbo patirtimi. Užsimezgęs nuoširdus bendravimas visus sušildė šią vėjuotą rudens popietę…
Klaipėdos švietimo skyriaus darbuotojai pakvietė mūsų gimnazijos pedagogus atsakomojo vizito į Klaipėdos krašto mokyklas. Būtinai atvyksime, juk esame atvira ir besimokanti pedagogų bendruomenė.