Ugdymo diena „Užgavėnių tradicijos“

Kovo 5 d. visi drauge susibėgome, galveles pamiklinome, kaukes ir Mores pagaminome, gerai pašėlome, blynais pasivaišinome, šiupinio prikirtome, pagamintas Mores su visomis blogybėmis supleškinome ir su žiemuže atsisveikinome. Sveikas, pavasarėli!