Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“

Rugsėjo 23-iąją, Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną, mūsų gimnazijos Ig ir IIg klasių mokiniai rinkosi į netradicinę-integruotą istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros pamoką-pilietinę iniciatyvą „Atminties kelias“. Buvo prisimintas masinis žydų naikinimas Antrojo pasaulinio karo metu, žiūrima ir aptarta filmo „Vilniaus getas“ ištrauka, mokinių perskaitytas pranešimas apie Lietuvoje gyvenusius ir nukankintus žydus. Simboliška, kad ugdymosi sodelyje „Hortus aeterna“ („Amžinasis sodas“) buvo skaitomos nepamirštamos grožinių-dokumentinių kūrinių ištraukos apie žydų kančią, dedami lauko akmenėliai tarsi įrodant, jog žmonių kančios atminimas liks gyvas visada. Mokytojos Sonata Jončienė ir Asta Dapšienė.