Edukacijos Vytauto Didžiojo karo ir Lietuvos Švietimo istorijos muziejuose

Šiandien Ig klasės moksleiviams istorijos pamokos vyksta netradicinėje aplinkoje – Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Pirmoji pamoka „Kova su carizmu. 1831 m. sukilimas“. Antroji – „Karo maršo garsai“. Trečia istorijos edukacinė teatralizuota pamoka vyko Lietuvos Švietimo istorijos muziejuje „Viena diena tarpukario mokykloje“. Čia mokiniai įgijo Tarpukario pradinės mokyklos pažymėjimą.