Gimnazijos požymiai pagal „Geros mokyklos koncepciją“

Įsivertinome savo veiklą, išrinkome stipriuosius gimnazijos požymius pagal „Geros mokyklos koncepciją“. Į(si)vertinimą 2020-01-28 atliko gimnazijos bendruomenė: tėvai, mokiniai, mokytojai. Džiaugiamės!