Direktorės valanda

2020-02-11 aštuntokai turėjo susitikimą su gimnazijos direktore. Pamokos metu vyko pokalbis apie vidinę būseną, emocijų raišką ir savęs pažinimą. Kaip smagu, kai gebame pasakyti vienas kitam gerą žodį.