Informacijos apdorojimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas

Informacijos apdorojimo priemonių naudojimo tvarkos aprašas

Priedas Nr. 1: Prekių priėmimo – perdavimo aktas

Priedas Nr. 2: Skaitmeninės ir/ar kompiuterinės įrangos perdavimo ir priėmimo aktas