Pilietinė iniciatyva „Vilties aitvaras“

Nors ugdymo procesas dabar organizuojamas kitaip, tai nesutrukdė paminėti birželio 14-osios: Gedulo ir vilties dienos. Ig – IIg klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja prisijungė prie Tarptautinės komisijos siūlomos pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“. Pilietiškumo pagrindų pamokų metu mokiniai prisiminė bei aptarė šios dienos įvykius, reikšmę Lietuvos istorijai, gamino šių metų simbolį – aitvarą. Nuoširdus Ačiū IIg kl. moksleiviams: Jonui Masedunskiui už nuoširdų pasakojimą apie savo močiutės tremties prisiminimus ir Kamilei Majoravičiūtei už domėjimąsi savo Tėvynės praeitimi.