Metų veiklos įsivertinimas

Gimnazijos pedagoginė bendruomenė aptarė ir įsivertino savo veiklą, pasiekimus.