UGDYMASIS ŠEIMOJE

        Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. gyventojams suteikiama galimybė patiems ugdyti savo vaikus namuose. Šeimoje suteiktas išsilavinimas nuo šiol bus prilygintas įgytam mokykloje. Tėvai gali rinktis patys šeimoje ugdyti tiek mažuosius  – priešmokyklinukus, pradinukus, tiek vyresnius vaikus – pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

        Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-540   „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas mokyklų sąrašas. Šios mokyklos vaikus konsultuos, aprūpins mokomąja medžiaga, vertins mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikį.

        Norintiems pradėti ugdyti vaikus šeimoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., reikia pateikti prašymą ir dokumentus pasirinktai mokyklai iš sąrašo. Įstaigos vadovui dokumentai pateikiami nuo birželio 17 d. iki liepos 2 d. Prieš sudarydami sutartį, pasitelkusi reikalingus specialistus, mokykla įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija.