Direktorė
Rima Auštrienė
Tel.: (8-441) 55392
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com

Pavaduotoja ugdymui
Aida Šimkaitienė
Tel.: (8-441) 55392
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com
Pavaduotoja ūkio reikalams

Danguolė Viršilienė
Tel.: (8-441) 70038
El. p. vilkyskiu.gimnazija@gmail.com