UGDYMASIS ŠEIMOJE

        Lietuvos Respublikos…

Metų veiklos įsivertinimas

Gimnazijos pedagoginė bendruomenė aptarė ir įsivertino savo…

Metų sėkmė 2020

Šiemet mūsų SĖKMĖS GARVEŽYS siūlė pritaikyti raktą…

Pilietinė iniciatyva „Vilties aitvaras“

Nors ugdymo procesas dabar organizuojamas kitaip, tai nesutrukdė…
Birželio 12 d. gimnazijoje buvo pristatyti šie projektiniai…
Trečią stovyklos dieną mokiniai plaukė baidarėmis Jūros…