UGDYMASIS ŠEIMOJE

        Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą, kuriuo vadovaujantis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. gyventojams suteikiama galimybė patiems ugdyti savo vaikus namuose. Šeimoje suteiktas išsilavinimas nuo šiol bus prilygintas įgytam mokykloje. Tėvai gali rinktis patys šeimoje ugdyti tiek mažuosius  – priešmokyklinukus, pradinukus, tiek vyresnius vaikus – pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

        Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-540   „Dėl Pagėgių savivaldybės ugdymo įstaigų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas mokyklų sąrašas. Šios mokyklos vaikus konsultuos, aprūpins mokomąja medžiaga, vertins mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikį.

        Norintiems pradėti ugdyti vaikus šeimoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., reikia pateikti prašymą ir dokumentus pasirinktai mokyklai iš sąrašo. Įstaigos vadovui dokumentai pateikiami nuo birželio 17 d. iki liepos 2 d. Prieš sudarydami sutartį, pasitelkusi reikalingus specialistus, mokykla įvertins ugdymosi šeimoje sąlygas, vaiko brandos ir žinių lygį. Jei pageidaujama, kad vaikas nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. ir vėlesniais metais nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, prašymas ir dokumentai pateikiami nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija.

Metų veiklos įsivertinimas

Gimnazijos pedagoginė bendruomenė aptarė ir įsivertino savo veiklą, pasiekimus.

Metų sėkmė 2020

Šiemet mūsų SĖKMĖS GARVEŽYS siūlė pritaikyti raktą savo sėkmei atrakinti.

Nėra vieno universalaus sėkmės rakto – kiekvieno sėkmė individuali, raktas jai atrakinti unikalus ir nepakartojamas. Vieniems tai – kantrybė, kitiems – drąsa rizikuoti, tretiems sunkus darbas.

Esame bendruomenė, kuriai svarbi kiekvieno jos nario sėkmė, o ne aritmetinis vidurkis, todėl dalinkimės savo atradimais, pastebėjimais, padėkime tiems, kurių pasislėpę ar pamesti raktai ilgokai liudys vėluojančią sėkmę.

Atminkite, kad bet kuri nesėkmė turi būsimos sėkmės grūdą – tereikia iš jos pasimokyti. Plėskime savo galimybių ribas, įveikdami kliūtis, drąsiai ieškokime, mokėkime atpažinti raktą savo sėkmei atrakinti.

2019/2020 m.m. SĖKMĖS nominacijas pelnė:

Milita Ragauskaitė 5 kl., Liepa Rukštelytė 5 kl., Mantas Bagavičius 5kl., Nojus Kriaučiūnas 5 kl., Austėja Jonkaitytė 8 kl., Vakarė Jakaitė I g, Eva Grodeckaitė I g, Augustė Norbutaitė I g, Augustė Majoravičiūtė I g, Kamilė Majoravičiūtė II g, Evelina Rukšnaitytė II g, Akvilė Bardauskaitė III g, Vygandas Kelertas III g, Aivelijus Poška III g, Karina Dabulskytė IV g, Gustė Kliunkaitė IV g, Kotryna Stankevičiūtė IV g.

Pilietinė iniciatyva „Vilties aitvaras“

Nors ugdymo procesas dabar organizuojamas kitaip, tai nesutrukdė paminėti birželio 14-osios: Gedulo ir vilties dienos. Ig – IIg klasių mokiniai kartu su istorijos mokytoja prisijungė prie Tarptautinės komisijos siūlomos pilietinės iniciatyvos „Vilties aitvaras“. Pilietiškumo pagrindų pamokų metu mokiniai prisiminė bei aptarė šios dienos įvykius, reikšmę Lietuvos istorijai, gamino šių metų simbolį – aitvarą. Nuoširdus Ačiū IIg kl. moksleiviams: Jonui Masedunskiui už nuoširdų pasakojimą apie savo močiutės tremties prisiminimus ir Kamilei Majoravičiūtei už domėjimąsi savo Tėvynės praeitimi.

Birželio 12 d. gimnazijoje buvo pristatyti šie projektiniai darbai: istorijos „Vilkyškių senųjų kapinaičių istorija“, biologijos „Ąžuolų asmens sargybiniai“, fotografijos „Portretas be veido“ , „Pamiršti namai“, „Saulė ir pasaulis“, technologijų „Ugdymosi erdvių vartai“.