Pareigybė2015 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)2016 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)2016 m. II ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)2016 m. III ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)2016 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Direktorius1156,59 €1156,59 €1156,59 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui890,31 €890,31 €890,31 €
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams405,06 €426,00 €426,00 €
Mokytojas601,82 €601,82 €601,82 €
Valytojas325,18 €350,03 €350,03 €
Pagalbinis darbuotojas325,18 €350,03 €350,03 €
Kūrikas325,18 €350,03 €350,03 €
Logopedas282,40 €282,40 €282,40 €
Specialusis pedagogas282,40 €282,40 €282,40 €
Socialinis pedagogas582,40 €582,40 €582,40 €
Mokytojo padėjėjas325,18 €350,03 €350,03 €
Raštinės vedėjas408,06 €426,00 €426,00 €
Bibliotekininkas407,36 €407,36 €407,36 €
Vairuotojas325,18 €426,00 €426,00 €
Pastatų priežiūros darbuotojas162,59 €175,02 €175,02 €