Pareigybė2019 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)2019 m. II, III, IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2020 m. I ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)
Direktorius1608,9 €1608,9 € 1636,8 €
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui1394,4 €1534,51 € 1561,12 €
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir administraciniams reikalams925,55 €1124,5 € 1144,0 €
Mokytojas972,17 €1035,66 € 1041,44 €
Valytojas555 €555,0 € 607,0 €
Specialusis pedagogas856 €593,39 € 603,58 €
Kūrikas555 €555,0 € 607,0 €
Logopedas856 €807,01 € 821,0 €
Socialinis pedagogas1202,35 €1323,45 € 1346,4 €
Mokytojo padėjėjas679 €745,63 € 756,8 €
Ikimokyklinio ugdymo pedagogas918,04 € 929,01 €
Raštinės vedėjas775,04 €775,04 € 788,48 €
Bibliotekininkas611,12 €611,12 € 693,0 €
Vairuotojas664,32 €664,32 € 756,6 €
Pastatų priežiūros darbuotojas277,5 €555,0 € 607,0 €
Pagalbinis darbuotojas 277,5 €381,56 € 390,34 €
Vyr. virėjas678,16 €678,16 € 756,8 €
Virėjas555 €555,0 € 651,2 €