Dalykai Bendras pamokų skaičius III g kl. IV g kl.
III g kl. A III g kl. B IV g kl. A IV g kl. B
Dorinis ugdymas
Tikyba 1 1
Etika 1 1
Kalbos
Gimtoji (lietuvių k.) 5 4 5 4
Užsienio k. (anglų) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis)
Užsienio k. (rusų) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis)
Užsienio k. (vokiečių) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis)
Socialiniai mokslai
Istorija 3 2 3 2
Geografija 3 2 3 2
Matematika 4 3 5 3
Gamtos mokslai
Biologija 3 2 3 2
Fizika 4 2 3 2
Chemija 3 2 3 2
Menai
Muzika 2 2
Fotografija 2 2
Šokis 2 2
Technologijos
Turizmas ir mityba 3 2 3 2
Lengvoji pramonė 3 2 3 2
Taikomasis menas, amatai ir dizainas 3 2 3 2
Verslas ir vadyba 3 2 3 2
Kūno kultūra 2 2
Pasirenkamieji dalykai
Informacinės technologijos 2 1 2 1
Ekonomika 1 1
Kompiuterinis raštingumas 1 1
Teisės pagrindai 1 1
Projektai
Moduliai
Lietuvių k. 1 1
Matematika 1 1
Anglų k. 1 1
Istorija 1
Iš viso: