Dalykai Bendras pamokų skaičius 11 kl. 12 kl.
11 kl.

A

11 kl.

B

12 kl.

A

12 kl.

B

Dorinis ugdymas
Tikyba 1 1
Etika 1 1
Kalbos
Lietuvių kalba ir literatūra 5 4 5 4
Užsienio k. (anglų) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis)
Užsienio k. (rusų) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis)
Užsienio k. (vokiečių) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis) 3 (lygis)
Socialiniai mokslai
Istorija 3 2 3 2
Geografija 3 2 3 2
Matematika 5 3 4 3
Gamtos mokslai
Biologija 3 2 3 2
Fizika 4 2 3 2
Chemija 3 2 3 2
Menai
Muzika 2 2
Fotografija 3 2 3 2
Technologijos
Turizmas ir mityba 3 2 3 2
Lengvoji pramonė 3 2 3 2
Taikomasi menas, amatai ir dizainas 3 2 3 2
Kūno kultūros  sporto šakos
Bendroji kūno kultūra 2 2
Tinklinis 2 2
Krepšinis 2 2
Pasirenkamieji dalykai
Informacinės technologijos 2 1 2 1
Ekonomika 1 1
Kompiuterinė raštvedyba 1 1
Teisės pagrindai 1 1
Ugdymas karjerai 1 1
Projektai (projekto pavadinimas ir dalykas)
1 1
Moduliai
Lietuvių k. 1 1
Matematika 1 1
Dalykai mokinių poreikiams tenkinti
Lietuvių kalba ir literatūra 1 1 1 1
Užsienio k. (anglų) 1 1
Matematika 1 1
Biologija 1 1
Istorija 1 1
Geografija 1 1
Chemija 1 1
Iš viso: